top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming Bewust

Privacy statement

Bewust verwerkt persoonsgegevens. Welke gegevens Bewust verwerkt en waarom, staat in dit privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over de klant zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres of woonplaats.

Wat wordt er bedoeld met ‘verwerken’?

 

Dat is alles wat er met persoonsgegevens gedaan kan worden. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van gegevens.

 

Van wie verwerkt Bewust persoonsgegevens?

Bewust verwerkt persoonsgegevens als een klant zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of als een geïnteresseerde Bewust op een andere manier heeft laten weten dat er interesse bestaat in mails. Ook verwerkt Bewust persoonsgegevens als er iets gekocht is, zoals een cursus.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Dat is Bewust.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bewust?

  • Direct of indirect identificerende gegevens, zoals naam & emailadres, om berichten per mail te sturen.

  • Direct of indirect identificerende gevens, zoals adres & woonplaats, om een geadresseerde factuur te sturen wanneer een cursus gekocht wordt.
    Betaalgegevens, bij betaling van een cursus.

  • Digitale footprint, zoals IP adres, cookies, en andere digitale hulpmiddelen die klick gedrag analyseren, zodat Bewust een relevante website voor haar gebuikers kan maken.

 

Hoe komt Bewust aan deze gegevens?

Die krijgt Bewust als een klant ze geeft. Bijvoorbeeld door zich aan te melden voor de mailservice, als ze zelf een mail sturen, als de website bezoeken of als ze iets kopen.

Hoe lang bewaart Bewust persoonsgegevens?

Zolang een gebruiker zich niet afmeldt voor de mailservice, bewaart Bewust de gegevens. Meldt de klant zich af, dan verwijdert Bewust uiterlijk 14 maanden daarna jouw gegevens.

Betaalgegevens die nodig zijn om een cursus te kopen verwijdert Bewust zodra ze niet meer nodig zijn en het geld binnen is. Facturen worden 7 jaar bewaard, conform fiscale regels.

bottom of page